Jak můžete pomoci

Chci darovat finanční částku

Nadačnímu fondu Jonášek můžete pomoci zasláním finančního daru a to následujícím způsobem:

Bankovním převodem

Číslo účtu pro všechny dárce z řad fyzických i právnických osob:
Komerční banka a.s. 43-8142610257/0100 se sídlem Na Příkopě 33 č.p.969, 114 07 Praha 1

Poštovní poukázkou typu A

Do poštovní poukázky je potřeba vyplnit tyto údaje:

majitel účtu

Nadační fond Jonášek
Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
Číslo účtu/kód banky majitele účtu 43-8142610257/0100

Chci darovat materiální dar

Chcete poskytnout materiální dar?

Je to možné!

Ozvěte se nám a my vám řekneme, které konkrétní věci nemocné děti aktuálně potřebují. Kontakty naleznete zde.

Chci věnovat svůj čas jako dobrovolník

Skvělé!

Ozvěte se nám, těšíme se na Vás.

Věříme, že každý z nás umí něco, čím může být druhým lidem prospěšný. Kontakty naleznete zde.

Možnost odečtu daru z daňového základu

Fyzická osoba si může (dle §15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) za jeden kalendářní rok snížit základ daně (čili rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji uplynulého roku) o poskytnuté dary, pokud úhrnná hodnota všech darů za rok je minimálně 1000 Kč. Maximálně lze odečíst 15% z vypočítaného základu daně. Není přitom důležité, kolik subjektů bylo obdarováno, nýbrž celková hodnota darů za daný rok. Daruje-li fyzická osoba méně než 1000 Kč, neodečte si nic. Poskytnutí daru musí být potvrzeno darovací smlouvou, která musí obsahovat údaje o dárci a obdarovaném, účelu a hodnotě daru, datum darování. Darovací smlouva je pak přílohou daňového přiznání.

Právnické osoby si také mohou odečíst (na základě ustanovení §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) dar od základu daně, v jejich případě však musí být hodnota daru jednomu subjektu minimálně 2 000 Kč a v úhrnu za kalendářní rok lze odečíst maximálně 10% ze sníženého základu daně (tzn. základ daně po odečtení případné daňové ztráty nebo odpočtu na podporu výzkumu a vývoje). Tento odpočet nemohu uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Právnická osoba taktéž obdrží darovací smlouvu, kterou přiloží k daňovému přiznání.

Podporují nás